กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ตากสินมหาราช

“กระจกหกด้าน” ตอน “ตากสินมหาราช” พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงคุณูปการใหญ่ยิ่งต่อแผ่นดิน ตั้งแต่การทหาร การปกครอง การค้า ฯลฯ ทั้งทางบก ทางเรือ ยังทรงเป็นแบบอย่างแห่งความอดทน กล้าหาญ เฉลียวฉลาด และเสียสละ แก่คนไทยสืบมาจวบจนปัจจุบัน

ออกอากาศ : 18 ก.ค. 2561