กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

วัดไตในพะเยา

"กระจกหกด้าน” ตอน “วัดไตในพะเยา” จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของไทย ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาและป่าไม้ ดินแดนแห่งความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม และธรรมชาติบริสุทธิ์ ภายใต้พระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทย   สืบมา

ออกอากาศ : 15 ก.พ. 2562