กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

บุญเดือนสี่

“กระจกหกด้าน” ตอน “บุญเดือนสี่” หนึ่งในฮีต 12 คลอง 14 ตามวัฒนธรรมของชาวอีสาน สาระสำคัญอยู่ที่การแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “พระเวสสันดรชาดก” หรือ “เทศน์มหาชาติ” ภาษาอีสานเรียกว่า “เทสน์ผะเหวด” ชาดกพระชาติสุดท้ายของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เผยแผ่การบำเพ็ญทานบารมีของชาวที่ราบสูงสืบไป

ออกอากาศ : 22 ส.ค. 2561