กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

กาแฟ...พระราชทาน

“กระจกหกด้าน” ตอน “กาแฟ...พระราชทาน” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้านช่วยเหลือราษฎร จากกาแฟต้นแรก จุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ความสำเร็จของโครงการหลวงทั้ง 39 แห่งทั่วประเทศ ที่เดินหน้าพัฒนาสู่จุดมุ่งหมายสำคัญร่วมกัน คือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ออกอากาศ : 13 ธ.ค. 2560