กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

มหาราชแห่งชาติไทย

“กระจกหกด้าน” ตอน “มหาราชแห่งชาติไทย” พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสถาบันเก่าแก่ที่สุดของชาติไทยหลักและหัวใจของแผ่นดิน ยามบ้านเมืองมีภัยสงครามทรงนำทัพกอบกู้รักษาผืนแผ่นดิน ยามสงบทรงประกอบพระราชกรณียกิจ พระราชพิธี สืบทอดพระศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างคุณธรรมจริยธรรม ยังความสงบผาสุกตามกฎระเบียบของสังคม

ออกอากาศ : 5 ต.ค. 2559