เช้านี้...ที่หมอชิต

เช้านี้...ที่หมอชิต

ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00น.

รายการ เด็ดเศรษฐกิจ 1 ก.ย.57

- ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ 1 ก.ย.57

- โฉมหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่

- ขนส่งสาธารณะจ่อขึ้นค่าโดยสาร

- เสนอลดภาษีเพิ่มให้เขต ศก.พิเศษ

- รู้จัก AEC :  ตลาดส่งออกกล้วยไม้

- รู้จัก AEC :  ผ้าทอไทยรุกตลาดอาเซียน

- ชี้ช่องอาชีพเสริม :  พานสับปะรด

ออกอากาศ : 1 ก.ย. 2557

รายการอื่นๆ