รูปสวยรวยรส

รูปสวยรวยรส

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี ช่วงข่าวภาคค่ำ (ช่วงที่ 1)

เบคอนไข่อบชีส

พฤหัสบดี 27 ก.ค. 60 “รูปสวย รวยรส” ตอน “เบคอนไข่อบชีส” ไข่ไก่ เชดดาร์ชีสขูด บร็อคโคลี่หั่น ตีให้เข้ากัน เทบนเบคอนวางบนถาดหลุมทาเนย อบ โรยพาร์สชีย์ซอย

ออกอากาศ : 27 ก.ค. 2560