ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

ผ้าขาวม้าบ้านหนองขาว

 “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ผ้าขาวม้าบ้านหนองขาว” หมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี คือชุมชนซึ่งผลิตหัตกรรมพื้นเมืองจากฝีมือสตรีท้องถิ่น นำฝ้ายที่ปลูกทอผ้าใช้เองในครัวเรือน พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเลื่องชื่อของไทย

ออกอากาศ : 21 ม.ค. 2561