ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

งานศิลป์จากแดนมังกร

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “งานศิลป์จากแดนมังกร” ศิลปกรรมของไทย รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว นิยมตกแต่งพระอารามสำคัญ และพุทธศาสนาผสมผสานศิลปกรรมจีน สืบทอดถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ออกอากาศ : 14 ต.ค. 2561