ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด จัดตั้ง พ.ศ.2536 เก็บรักษา และจัดแสดงเรื่องราวน่ารู้ของจังหวัด ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรณี โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี บุคคลสำคัญ และศิลปหัตถกรรมอีสาน

ออกอากาศ : 22 ก.ค. 2561