ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

แดนดินถิ่นอีสานใต้

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “แดนดินถิ่นอีสานใต้” เมืองเก่าแก่อีสานตอนล่าง ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน โบราณสถานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต มีปราสาทเป็นหลักฐานสำคัญ ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16

ออกอากาศ : 22 เม.ย. 2561