ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

Blue Day

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “Blue Day” บทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากไพเราะงดงามทั้งทำนองและเนื้อหา เปรียบได้กับดนตรีแห่งกำลังใจที่ทรงมอบไว้เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชน

ออกอากาศ : 19 พ.ย. 2560