ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

สมบัติใต้ทะเล

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “สมบัติใต้ทะเล” หลายศตวรรษที่ผ่านมา สมบัติล้ำค่ามากมายจมดิ่งอยู่ใต้ท้องทะเล กระทั่งวิทยาการด้านโบราณคดีใต้น้ำ แพร่หลายเกิดการอนุรักษ์และเก็บรักษา มรดกของชาติในมิติใหม่

ออกอากาศ : 25 มี.ค. 2561