ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

เส้นสายลายศิลป์

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เส้นสายลายศิลป์” หลังจากที่นักวาดภาพประกอบ รับการถ่ายทอดศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 จากศิลปินผู้เคยเข้าถวายงาน ลงมือสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านความประทับใจในจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ โดยมีแนวคิด “ผู้..ปิดทองหลังพระ”

ออกอากาศ : 28 พ.ค. 2560