ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเยี่ยมเยือนราษฎร สัมผัส และเข้าถึงสภาพปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ทรงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยแนวคิดง่ายๆ ให้ชาวบ้านเข้าใจแล้วพัฒนาชีวิตได้ด้วยตนเอง

ออกอากาศ : 17 ธ.ค. 2560