ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

ฝนหลวงเพื่อปวงประชา

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ฝนหลวงเพื่อปวงประชา” ตำราฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ที่ทรงมีนางมณีเมขลาเป็นผู้ประทานพรอยู่ด้านบน ทรงผนวกศาสตร์สาขาต่างๆ เข้ามาร่วมประดิษฐ์เห็นคุณอนันต์ของท่านและน้ำที่มีต่อประชาชน

ออกอากาศ : 26 มี.ค. 2560