ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

โครงการหลวง เพื่อชาวไทยภูเขา เพื่อชาวเรา

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “โครงการหลวง เพื่อชาวไทยภูเขา เพื่อชาวเรา” โครงการหลวงเป็นผลผลิตที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทั้งชาวเขาและชาวเรา

ออกอากาศ : 23 ก.ค. 2560