ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

เส้นสาย ลายศิลป์

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เส้นสาย ลายศิลป์” พริม นักวาดภาพประกอบ คิดทำโครงการถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านมุมมองในสายงานอาชีพของตน ยิ่งค้นคว้าก็ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ใจในพระปรีชาสามารถ

ออกอากาศ : 7 พ.ค. 2560