ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

น้ำไม่เสีย ที่บึงมักกะสัน

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “น้ำไม่เสีย ที่บึงมักกะสัน” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลร้ายต่อสุขภาพประชาชน จึงทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปรับปรุง โดยใช้ผักตบชวาช่วยดูดซับความสกปรก และสารแขวนลอยพวกโลหะหนัก ติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจน ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้บึงมักกะสันเป็นเหมือนไตที่คอยกำจัดของเสียให้ชาวกรุงเทพฯ

ออกอากาศ : 25 มิ.ย. 2560