ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

โขนพระราชทาน

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “โขนพระราชทาน” โขนเป็นหนึ่งในเครื่องราชูปโภค ในอดีตพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นที่จะทรงมีคณะโขนได้ นิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ มีเค้าโครงมาจากวรรณกรรมรามายณะของอินเดีย จัดแสดงเฉพาะในงานพระราชพิธีสำคัญ

ออกอากาศ : 28 ต.ค. 2561