ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

เมืองคนอาร์ต

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เมืองคนอาร์ต” ราชบุรี ดินแดนอุดมสมบูรณ์ลุ่มน้ำแม่กลอง ที่อยู่อาศัยของชนหลายเชื้อชาติ หลากภาษา สอดแทรกหลอมรวมศิลปะและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นานนับศตวรรษ

ออกอากาศ : 29 เม.ย. 2561