ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

ลี้ ศรีแห่งล้านนา

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ลี้ ศรีแห่งล้านนา” ความรุ่งเรืองของอารยธรรมโบราณ ประวัติยาวนานนับแต่สมัยสุโขทัย สู่หนึ่งในอำเภอทางภาคเหนือของประเทศไทย มีศาสนสถานสำคัญหลายแห่ง มรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การรักษาไว้

ออกอากาศ : 16 ธ.ค. 2561