ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร เปิดเป็นทางการ พ.ศ.2542 อาคารผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเฉพาะและร่วมสมัย บนเนินเขาสามแก้ว จัดแสดงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งเครื่องมือหิน เครื่องใช้โลหะ ภาชนะดินเผา เครื่องประดับ และภาพเขียนสี

ออกอากาศ : 27 พ.ค. 2561