ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

ผาช่อแก้ว

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ผาช่อแก้ว” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์กับความอลังการงามวิจิตร ผู้ศรัทธาต่างหลังไหลกันมาเยือนไม่ขาดสาย วัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาใหญ่แห่งนี้ ผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์

ออกอากาศ : 20 ม.ค. 2562