ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

ดินเด่น หินดัง

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ดินเด่น หินดัง” กาลเวลาผันผ่าน เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติของธาตุทั้ง 4 อย่างประติมากรรมกรวดหินดินทราย กระจายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

ออกอากาศ : 30 ก.ย. 2561