ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

พระราชวังเดิม

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พระราชวังเดิม” สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2313 ณ ริมฝั่งฟากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พระราชทานนามว่า “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”

ออกอากาศ : 16 ธ.ค. 2561