ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

ปืนสยาม

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ปืนสยาม” สยามมีปืนเล็กใช้ตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา ในเวลาต่อมาพ่อค้าชาวโปรตุเกสได้นำปืนไฟคุณภาพดีกว่าเข้ามานำเสนอ ทั้งยังรับจ้างสอนวิธีการใช้ และเป็นกองกำลังในกองฝรั่งแม่นปืนอีกด้วย

ออกอากาศ : 21 ต.ค. 2561