ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

ขันลงหิน หัตถศิลป์ยุคสุดท้าย

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ขันลงหิน หัตถศิลป์ยุคสุดท้าย” ภูมิปัญญาชาวบ้าน งดงาม และพิถีพิถันทุกขั้นตอน สะท้อนภูมิปัญญาบรรพชน พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ อย่าง ขันน้ำ พานรอง และจอกลอย

ออกอากาศ : 10 ก.พ. 2562