ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ปราจีนบุรี” การสำรวจขุดแต่งโบราณสถาน และใกล้เคียง พบศิลปะโบราณวัตถุจำนวนมาก สาเหตุจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี สำเร็จพุทธศักราช 2528 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดเป็นทางการ

ออกอากาศ : 24 มิ.ย. 2561