ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง” สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุจากการขุดสำรวจและบูรณะเมืองโบราณเป็นศิลปะสมัยทวารวดีจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นรูปแบบสถาปัตยกรรม ความเจริญในยุคอดีต ควรค่าแก่การเรียนรู้และรักษา

ออกอากาศ : 3 มิ.ย. 2561