ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

เครื่องเขินเชียงใหม่

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เครื่องเขินเชียงใหม่” เครื่องใช้ทำจากไม้หรือไม้ไผ่สาน ทายางรักธรรมชาติ ขูดลวดลาย ลงสี หรือปิดทองคำเปลว เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพชนล้านนา ถ่ายทอดสืบต่อยังคนรุ่นปัจจุบัน

ออกอากาศ : 25 ก.พ. 2561