ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก” ภายในจัดแสดง 4 ส่วน เมืองสวรรคโลก ห้องสังคโลก พระพุทธรูป และพระสวรรควรนายก สงวนรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมโบราณ และหัตถศิลป์ ควรค่าแก่การรักษาเป็นมรดกของชาติสืบไป

ออกอากาศ : 26 ส.ค. 2561