ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

ฟ้าประทานฟาร์ม

อาทิตย์ 11 ธ.ค. 59  “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ฟ้าประทานฟาร์ม” ฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โครงการตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ และประมง ช่วยให้คนในชุมชุน มีอาชีพ รายได้ และผลิตอาหารที่ปลอดภัย ราคาถูก ไม่เน้นผลกำไร

ออกอากาศ : 11 ธ.ค. 2559