หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน

ออกอากาศ : ช่วงเที่ยงบันเทิง ข่าวภาคเที่ยง

หนังสือชุด “ปลอดภัยนะหนู รู้ภัย.....”

เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับครอบครัว อ่านให้เด็กๆ ฟัง ชุดนี้มี 4 เล่มได้แก่

เล่มที่ 1 “ปลอดภัยนะหนู รู้ภัยจราจร” แนะวิธีเดินดูทางอย่างปลอดภัย รวมถึงสอนวิธีขึ้นรถไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
เล่มที่ 2 “ปลอดภัยนะหนู รู้ภัยธรรมชาติ” สอนให้หนูๆ รู้ถึงเหตุแผ่นดินไหว หลบอย่างไร และอีกหลายภัยธรรมชาติ
เล่มที่ 3 “ปลอดภัยนะหนู รู้ภัยในบ้าน” สอนเด็กๆไม่แตะต้องเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงของเล่นสุดอันตราย
เล่มที่ 4 “ปลอดภัยนะหนู รู้ภัยรอบตัว” อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ ถ้าติดในลิฟท์หนูจะทำอย่างไร รวมก่อนลงเล่นน้ำ หรือไปห้างสรรพสินค้า หนูๆ จะทำตัวอย่างไร

ลองหาอ่านกันนะคะ

ออกอากาศ : 31 ส.ค. 2558