หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน

ออกอากาศ : ช่วงเที่ยงบันเทิง ข่าวภาคเที่ยง

หนังสือชุด The Asean Way

หนังสือน่าอ่านวันนี้ชวนนักอ่านรุ่นเยาว์ไปเที่ยวประเทศอาเซียน ได้แก่ หนังสือชุด “The Asean Way” ชวนไปรู้จัก 2 เพื่อนบ้านคือ บรูไน และ กัมพูชา เนื้อหาพูดถึงวิถีชีวิตผู้คน ความเป็นอยู่ ประเพณี อาหาร บุคคลสำคัญ และสนทนาเบื้องต้น 3 ภาษา ภาษาไทย-มลายู-อังกฤษ และ ไทย-เขมร-อังกฤษ

ส่วนอีกหนึ่งชุด “อาเซียน บ้านเธอ บ้านฉัน เราหนึ่งเดียวกัน” กุ๋งกิ๋งพาเที่ยวเพื่อนบ้าน ภาพการ์ตูนสีสวย เที่ยวกันเพลิน

ออกอากาศ : 30 ก.ค. 2557