หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน

ออกอากาศ : ช่วงเที่ยงบันเทิง ข่าวภาคเที่ยง

7 ภูวนาถ ราชภักดิ์

เป็นหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังมีประวัติศาสตร์น่ารู้ในแต่ละยุคสมัย

ไปเยือนอุทยานราชภักดิ์ครั้งใด พึงระลึกว่า สถาบันกษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจคนไทยอย่างแท้จริง

ออกอากาศ : 27 ก.ค. 2559