หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน

ออกอากาศ : ช่วงเที่ยงบันเทิง ข่าวภาคเที่ยง

แก้วจอมซน ฉบับภาษาฝรั่งเศส

หนังสือน่าอ่านวันนี้ ขอแนะนำ “แก้วจอมซน ฉบับภาษาฝรั่งเศส” แปลจากพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเยาวชนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “แก้วจอมแก่น และ แก้วจอมซน” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “หนังสือ 101 เล่ม ในดวงใจนักเขียนและนักอ่าน” โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ผู้อ่านจะได้สนุกไปกับแก้วและผองเพื่อน อีกทั้งได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส และหนังสือเสียงภาษารูปแบบ CD สำหรับผู้พิการทางการมองเห็นด้วย

ออกอากาศ : 3 พ.ค. 2559