หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน

ออกอากาศ : ช่วงเที่ยงบันเทิง ข่าวภาคเที่ยง

ผ้าเหลืองในเมืองฝรั่ง

เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์จริงของสงฆ์รูปแรก ผู้ทำให้สหรัฐอเมริกาได้รู้จักผ้าเหลือง

เรื่องราวมีทั้งสนุกเศร้าเคล้าความขำเฮฮา และความซาบซึ้งของพระสงฆ์นิกายเถรวาท ชาวศรีลังกาที่เผชิญนานาสารพันปัญหาจากคนท้องถิ่นที่ยังไม่เข้าใจ และไม่รู้จักศาสนาพุทธ รวมทั้งปัญหาด้านศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมที่ต่างกัน ธรรมะของพระสงฆ์รูปนี้กล่อมเกล่าโน้มน้าวจิตใจผู้คนในย่านลอสแอนเจลิส ให้เข้าถึงพุทธศาสนาได้อย่างไร ลองอ่านดู

ออกอากาศ : 17 ก.ย. 2557