หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน

ออกอากาศ : ช่วงเที่ยงบันเทิง ข่าวภาคเที่ยง

คุณาลัย ปริสุทโธ

เป็นเรื่องราวของพระบ้านๆ มาเป็นพระผู้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเทพเจ้าแห่งที่ราบสูง “พระเทพวิทยาคม” หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระสงฆ์ที่ชาวบ้านศรัทธา เพราะวัตรปฏิบัติ ความเมตตา และการให้ที่ยิ่งใหญ่ของท่าน

หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติ ทานบารมี คำสอน รวมถึงพระเครื่องวัตถุมงคลที่จัดสร้าง ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุด ภาพถ่ายจากของจริงแท้ พร้อมหลายๆ คำสอนเตือนใจชวนจำ อาทิ “อย่ามองแต่คนอื่นว่าไม่ดี เรามองตนเองก่อนว่าดีพอหรือยัง”

ออกอากาศ : 29 ก.ค. 2558