หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน

ออกอากาศ : ช่วงเที่ยงบันเทิง ข่าวภาคเที่ยง

วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้

เป็นหนังสือแนววัฒนธรรม ภาษาท้องถิ่นภาคใต้ ปรากฏในวรรณกรรม เรื่องเล่า บทสวด ปริศนาคำทาย นิทานต่างๆ ซึ่งหลายๆ เรื่องสะท้อนอารมณ์ขันของชาวใต้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ระบบเสียงในภาษาถิ่นใต้ การตัดคำ สร้างคำ เพียงเราเข้าใจภาษาถิ่นก็จะเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ มากขึ้น

ออกอากาศ : 22 ก.ย. 2559