7 สีคอนเสิร์ต

7 สีคอนเสิร์ต

ออกอากาศ : วันเสาร์ เวลา 12:00น.

7 สี คอนเสิร์ต ศิลปิน – แบงค์ แคลช หญิงลี ศรีจุมพล ศรัญ / SHADE

วันเสาร์ที่   4  ตุลาคม 2557   ศิลปิน – แบงค์  แคลช / หญิงลี ศรีจุมพล /  ศรัญ / SHADE

ออกอากาศ : 4 ต.ค. 2557