7 สีคอนเสิร์ต

7 สีคอนเสิร์ต

ออกอากาศ : วันเสาร์ เวลา 12:00น.

7 สีคอนเสิร์ตพิเศษ - นิว วงศกร

7 สีคอนเสิร์ตพิเศษ นิว วงศกร และดารารับเชิญมากมาย 
 

ออกอากาศ : 20 ธ.ค. 2557