7 สีคอนเสิร์ต

7 สีคอนเสิร์ต

ออกอากาศ : วันเสาร์ เวลา 12:00น.

7 สีคอนเสิร์ตพิเศษ รวมเด็ดละคร 7 สี ละคร คุณผีที่รัก / ละคร คีตโลกา / ละคร รักคุณเท่าช้าง

7 สีคอนเสิร์ตพิเศษ  รวมเด็ดละคร 7 สี     
ละคร  คุณผีที่รัก - ศรัณย์ / พิมพ์ชนก / วีรคณิศร์ / ภัทรานิษฐ์ / ชนกันต์
ละคร  คีตโลกา    - วงศกร /  อัษฎาพร /  ลิขิต  / อรลีฬห์ 
ละคร  รักคุณเท่าช้าง - เขตต์ / อาภา / ธาราเขต / ธีรภัทร์ / ณธิดา / ติ๊ก ชีโร่  ฯลฯ

ออกอากาศ : 6 ก.ย. 2557