7 สีคอนเสิร์ต

7 สีคอนเสิร์ต

ออกอากาศ : วันเสาร์ เวลา 12:00น.

ศิลปิน – วิด ไฮเปอร์ , เอเซียร์ , นุ้ย สุวีณา , เดช อิสระ

วันเสาร์ที่ 26  เมษายน 2557  ศิลปิน –  วิด ไฮเปอร์ ,  เอเซียร์  ,  นุ้ย สุวีณา , เดช อิสระ

ออกอากาศ : 26 เม.ย. 2557