รายการพิเศษ

รายการพิเศษ

ออกอากาศ : รายการพิเศษวันหยุดนักขัตฤกษ์

ถ่ายทอดสดมวย ทอง ศิษย์หลวงพ่อพูล ป้องกันแชมป์ PABA 22 สิงหาคม 2557

ถ่ายทอดสดมวย ทอง ศิษย์หลวงพ่อพูล ชกป้องกันแชมป์ PABA รุ่นเฟเทอร์เวต วันศุกร์ที่ 22 ส.ค.57 เวลา 14.30 น.

ช่อง 7 สี ร่วมกับ ธานินทร์คอมมิวนิเคชั่น ขอเชิญชมศึก M-150 สะท้านโลก เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ พบกับการป้องกันแชมป์ PABA รุ่นเฟเทอร์เวต ทอง ศิษย์หลวงพ่อพูล ถ่ายทอดสดจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ออกอากาศ : 22 ส.ค. 2557