ฝนฟ้าอากาศ

ฝนฟ้าอากาศ

ออกอากาศ : ทุกวัน ช่วงข่าวภาคค่ำ (ช่วงที่ 2)

ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่

ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่