7 สีคอนเสิร์ต

7 สีคอนเสิร์ต

ออกอากาศ : วันเสาร์ เวลา 12:00น.

6 - 14 กันยายน 2557 เปิดรับสมัครประกวด Thai Supermodel 2014

การประกวด Thai Supermodel 2014

เพื่อก้าวสู่ตำแหน่ง Thai Supermodel 2014 เปิดเวทีสานฝันสาวรุ่นใหม่ อายุ 15 – 24 ปี  ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2533 – 31 ธันวาคม.2542) 

วันและเวลาเปิดรับสมัคร Thai Supermodel 2014

วันเสาร์ที่ 6 ก.ย.57
  - เวลา 11.00 น. - 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าโคลีเซียม สุราษฎ์ธานี

วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ย.57
- เวลา 11.00 น. - 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  ขอนแก่น

วันเสาร์ที่  20 ก.ย.57  
- เวลา 10.00 น. - 13.30 น. ณ เอสพละนาด รัชดา  กรุงเทพฯ                           

วันเสาร์ที่  27 กันยายน  
- เวลา 11.00 น. - 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล  เชียงใหม่


ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ >> Thai Supermodel 2014

ออกอากาศ : 6 ก.ย. 2557