ตะลุง...ม่วนใจ๋

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ตะลุง...ม่วนใจ๋” ตัวละครของหนังตะลุงแดนใต้ที่นิยมชมชอบของชาวบ้าน เดินทางขึ้นเหนือ ดินแดนแห่งความงดงามของภูมิทัศน์ และประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานหัตถกรรม ละเอียดละออ งดงาม และสะท้อนความเป็นตัวตนของคนล้านนา

ออกอากาศวันที่ 5 เม.ย. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :