จิตวิญญาณอาหารอีสาน

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “จิตวิญญาณอาหารอีสาน” ปลาธรรมชาติจากลุ่มน้ำโขงมีมากมาย เกิดวัฒนธรรมการถนอมอาหารจากปลาน้อยใหญ่ ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาส้ม ฯลฯ ตั้งแต่ทำกินกันในครัวเรือนถึงระดับอุตสาหกรรมส่งออก

ออกอากาศวันที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :