อยู่อย่างชอง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “อยู่อย่างชอง” ชนเผ่าโบราณ มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมเฉพาะตัว พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นชุมชนแหล่งใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งพืช และสัตว์ สืบสานมรดกจากคนรุ่นอดีตสู่คนรุ่นปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :