ศิลปะแห่งสุนทรียรส

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “ศิลปะแห่งสุนทรียรส” การตกแต่งจานอาหารเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคม เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ดูดี และแตกต่าง ขึ้นกับการออกแบบของนักสร้างสรรค์ หรือฟู้ดสไตลิสต์ คิดจุดเด่นมานำเสนอให้สวยงานและชวนรับประทาน หลากหลายประเภทมีทั้งจัดอาหารทานได้ ทานไมได้ และร่วมสมัย

ออกอากาศวันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :