พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  บ้านเก่า” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า แหล่งแสดงโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะนักโบราณคดีทำให้สร้างรากฐานของการศึกษา และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี

ออกอากาศวันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :