โฮเต็ลไทยๆ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “โฮเต็ลไทยๆ” บ้านเรือนเก่าบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตคนไทยในอดีต ทั้งความเป็นอยู่ ค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อ ปรับปรุงเป็น “บูติก โฮเต็ล” เพิ่มมูลค่าที่พักอาศัย คงศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมไทย ตกแต่งย้อนยุคสมัยกลมกลืนเข้าได้กับปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :