ชีวิตหลังเขื่อน

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ชีวิตหลังเขื่อน” วิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำมีเรือเป็นพาหนะ อาชีพจับปลา และแปรรูปเป็นอาหาร ปลูกมะม่วงหิมพานต์หรือราชินีแห่งขุนเขา ซึ่งไม่ได้มีแค่เฉพาะภาคใต้ ปรับตัวให้เข้ากับยุค 4.0

ออกอากาศวันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :