คนไทย ไม่ไกลกล้วย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “คนไทย ไม่ไกลกล้วย” พันธุ์ไม้เขตร้อนชื้น ใช้ประโยชน์สารพัดในครัวเรือนบริโภคผลทั้งดิบสุก และแปรรูป ลำต้นและใบ ใช้เป็นอาหารสัตว์ ประดิษฐ์งานศิลปะ ประกอบพิธีตามความเชื่อของคนไทย รวมทั้งเป็นสมุนไพรรักษาโรค

ออกอากาศวันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :