ถนนสายสร้างสรรค์

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ถนนสายสร้างสรรค์” ถนนสายเก่าแก่ของกรุงเทพฯ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน คงอาคารสถาปัตยกรรมครั้งอดีต ส่งเสริมให้เป็นย่านสร้างสรรค์แห่งแรก ศูนย์การเรียนรู้ พบปะแลกเปลี่ยนทัศนะคติ และแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

ออกอากาศวันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :