พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง” สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุจากการขุดสำรวจและบูรณะเมืองโบราณเป็นศิลปะสมัยทวารวดีจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นรูปแบบสถาปัตยกรรม ความเจริญในยุคอดีต ควรค่าแก่การเรียนรู้และรักษา

ออกอากาศวันที่ 3 มิ.ย. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :