เพลงของย่าโม

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เพลงของย่าโม” การขับร้องโต้ตอบด้วยภาษาสวยงาม เรียกผู้ขับร้องว่า “หมอเพลง” ไม่มีดนตรี สู่การแสดงพื้นบ้าน ใช้ไหวพริบปฏิภาณ เพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลินเนื้อหาสาระขึ้นอยู่กับวาระโอกาส

ออกอากาศวันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :