“มหานครแพร่รีส”

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “มหานครแพร่รีส” ถนนสายยาวกว่า 4 กิโลเมตร เรียงรายด้วยผ้าสีครามหลากหลายรูปแบบ จากบรรพบุรุษชาวไทพวน ถึงวัฒนธรรมการแต่งกายโดดเด่น กลายเป็นถนนสายสำคัญด้านแฟชั่น

ออกอากาศวันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :