พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ปราจีนบุรี” การสำรวจขุดแต่งโบราณสถาน และใกล้เคียง พบศิลปะโบราณวัตถุจำนวนมาก สาเหตุจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี สำเร็จพุทธศักราช 2528 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดเป็นทางการ

ออกอากาศวันที่ 24 มิ.ย. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :