ฅนคุ้มป่า

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ฅนคุ้มป่า” กลุ่มผู้ทำหน้าที่ดูแลทรัพยากรผืนป่าไม้ ใช้ความรู้ ความชำนาญหลากหลายสาขา ป้องกันภัยต่างๆ ทั้งการล่าสัตว์ ลักลอบตัดไม้ และบุกรุกทำลายป่า เพื่อจุดประสงค์ของความหลากหลายทางชีวภาพและการดำรงค์คงอยู่พื้นที่สีเขียว

ออกอากาศวันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :