พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี สนองแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำเมือง พุทธศักราช 2538 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด วันที่ 1 กันยายน 2546

ออกอากาศวันที่ 1 ก.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :