พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร” จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุจากการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดี ยุคก่อนประวัติศาสตร์  ความสำคัญฐานะเมืองเจ้าพระยามหานคร

ออกอากาศวันที่ 8 ก.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :