เสน่ห์บ้านนาตอง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เสน่ห์บ้านนาตอง” หมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งอายุกว่า 150 ปี ในจังหวัดแพร่ กลางหุบเขาโอบล้อมด้วยม่านสีเขียวของพันธ์ชัยพฤกษา รวมทั้งลำห้วยน้ำใสไหลผ่าน เดิมเป็นที่อยู่ของขมุ เย้าและมลาบรี ผู้คนมีชีวิตความเป็ฌนอยู่อย่างพอเพียงบนวิถีเรียบง่าย พึ่งพาธรรมชาติ

ออกอากาศวันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :