พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร” จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุจากการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดี ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ความสำคัญฐานะเมืองเจ้าพระยามหานคร หัวเมืองชั้นโท ชุมทางการค้า และเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์

ออกอากาศวันที่ 8 ก.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :