มูลนิธิ สอวน.

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “มูลนิธิ สอวน.” สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติ 6 พ.ค. 2466 ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิควิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการศึกษาของประเทศไทยสืบเนื่องมาตราบปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :