พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุล้ำค่ารวบรวมจากแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมในเขตภาคอีสานตอนบน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ลพบุรีถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เครื่องใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ออกอากาศวันที่ 15 ก.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :