วิถีลาวครั่ง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “วิถีลาวครั่ง” กุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท หนึ่งในหมู่บ้านที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตลาวครั่ง สืบเชื้อสายจากลาวแถบหลวงพระบาง ก่อนอพยพเข้าสู่ประเทศไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สืบสานวัฒนธรรมของตนไว้ได้ ตั้งแต่ ภาษาถิ่น ผ้าพื้นเมือง และอาหาร

ออกอากาศวันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 17:00 น.